รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04084/4055

 เรื่อง : แจ้งการประกวดโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 6 กย 2560
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [พชร เทียมวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 6 กย 2560 12:02:26 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งการประกวดโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.วัดก้านเหลืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 14:05:05 น.
 2.บ้านโคกยางหนองถนนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 3.บ้านหนองหญ้าวัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 08:53:12 น.
 4.บ้านหนองปรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 10:57:23 น.
 5.บ้านเสลายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 6.บ้านทุ่งโพธิ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:14:26 น.
 7.บ้านโคกมะค่าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 09:56:28 น.
 8.บ้านถนนหักลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ธค 2560 09:41:11 น.
 9.บ้านสวายสอยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 10.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 11.บ้านหนองม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:28:45 น.
 12.บ้านตลาดแย้ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 19:41:27 น.
 13.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2560 14:18:27 น.
 14.บ้านเสลาโสรงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2560 14:15:05 น.
 15.บ้านโคกยางหนองตาสีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:42:33 น.
 16.บ้านแท่นบัลลังก์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:12:01 น.
 17.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:24:06 น.
 18.บ้านทุ่งใหญ่ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 19.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:50:38 น.
 20.บ้านหนองเสม็ดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:29:22 น.
 21.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 08:28:43 น.
 22.บ้านหนองงิ้ว หนองไทรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:27:14 น.
 23.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:33:29 น.
 24.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:13:50 น.
 25.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:35:12 น.
 26.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:24:15 น.
 27.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 28.บ้านหนองกงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 29.บ้านหนองยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:12:43 น.
 30.บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 15:59:34 น.
 31.บ้านหนองตะลุมปุ๊กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 20:00:48 น.
 32.วัดน้ำไหลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 08:56:35 น.
 33.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 34.บ้านหนองแช่ไม้ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:23:41 น.
 35.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 36.บ้านสองพี่น้องลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:54:08 น.
 37.บ้านหนองพลวงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 13:19:45 น.
 38.บ้านบุตาเวสน์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:41:50 น.
 39.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 40.บ้านหนองบัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:39:25 น.
 41.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 42.บ้านนิคมเขตยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 43.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:53:54 น.
 44.บ้านหนองกราดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 08:35:54 น.
 45.บ้านสระประดู่หนองมะค่ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 46.บ้านหนองโบสถ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2560 14:10:21 น.
 47.บ้านหนองทองลิ่มลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:11:45 น.
 48.บ้านก้านเหลืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:42:22 น.
 49.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 08:36:03 น.
 50.บ้านบุตาสุ่มหนองโจดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 10:05:46 น.
 51.บ้านจานยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 52.บ้านโคกตะโกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:35:23 น.
 53.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:14:43 น.
 54.บ้านหนองโสนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:45:21 น.
 55.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:56:13 น.
 56.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:32:28 น.
 57.บ้านวังกระโดนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 58.บ้านหนองถั่วแปบลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 12:31:44 น.
 59.บ้านโคกสว่างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:53:18 น.
 60.บ้านโคกลอยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:00:17 น.
 61.บ้านตะกรุมทองยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 62.บ้านโนนพะไลยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 63.บ้านสะเดาหวานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:37:43 น.
 64.บ้านหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:31:18 น.
 65.บ้านสระตะเคียนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 66.บ้านโคกสูงคูขาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:21:47 น.
 67.มิตรภาพโนนสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:24:42 น.
 68.ชุมชนบ้านดอนอะรางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:23:39 น.
 69.บ้านโคกสะอาดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 70.บ้านโนนขี้เหล็กยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 71.บ้านคูขาดน้อยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 72.บ้านหนองกราดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 08:20:35 น.
 73.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 74.บ้านลุงขี้หนูยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 75.บ้านเพชรเจริญพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:54:57 น.
 76.อนุบาลหนองกี่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:04:24 น.
 77.บ้านหนองกี่สุขสำราญยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 78.บ้านหนองหัวหมูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2560 11:00:54 น.
 79.บ้านสระขุดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 10:13:29 น.
 80.ไตรคามยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 81.บ้านบุกระสังยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 82.บ้านหนองมันยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 83.บ้านสระสะแกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:04:48 น.
 84.บ้านสระขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:33:51 น.
 85.บ้านโคกกระชายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:09:03 น.
 86.บ้านหนองม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 12:06:20 น.
 87.บ้านหนองไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:12:15 น.
 88.บ้านนาจานยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 89.จตุคามราษฎร์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 13:13:33 น.
 90.วัดเย้ยปราสาทลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 11:17:20 น.
 91.บ้านขามน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:12:35 น.
 92.บ้านหนองตาดำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:03:25 น.
 93.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:31:00 น.
 94.บ้านหนองหมีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2560 11:37:24 น.
 95.ชุมชนบ้านโคกว่านยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 96.บ้านสมจิตลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:42:27 น.
 97.บ้านหนองถนนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 12:18:06 น.
 98.บ้านโคกขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:56:33 น.
 99.บ้านหนองโบสถ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 100.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 101.บ้านเทพพยัคฆ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 102.ชุมชนวัดชุมพรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:41:36 น.
 103.บ้านบุลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 17:24:14 น.
 104.บ้านโคกตาพรมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 10:19:29 น.
 105.บ้านหนองยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 08:39:14 น.
 106.บ้านสว่างพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 09:14:25 น.
 107.บ้านปรือพวงสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 22:18:57 น.
 108.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:21:58 น.
 109.บ้านหนองละหานทรายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 09:11:13 น.
 110.อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:35:10 น.
 111.บ้านโคกไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:40:52 น.
 112.บ้านโคกเฟืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:08:24 น.
 113.บ้านสันติสุขลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:35:55 น.
 114.บ้านน้อยหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:34:21 น.
 115.วัดกัลยาณธรรมารามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 11:29:17 น.
 116.บ้านตากองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 08:31:02 น.
 117.บ้านหนองกราดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 118.บ้านหนองตะครองยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 119.บ้านปากช่องยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 120.บ้านหนองแวงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 15:49:16 น.
 121.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 22:10:07 น.
 122.บ้านหนองตาเยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 16:26:33 น.
 123.บ้านหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:20:54 น.
 124.บ้านบาระแนะลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 11:45:24 น.
 125.บ้านราษฎร์รักแดนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:15:11 น.
 126.บ้านแท่นทัพไทยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:18:46 น.
 127.บ้านผไทรวมพลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 09:35:08 น.
 128.บ้านเทพพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 08:26:48 น.
 129.บ้านปลื้มพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:06:19 น.
 130.บ้านหินโคนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:30:16 น.
 131.บ้านโคกเขาพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:58:04 น.
 132.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:21:58 น.
 133.บ้านโคกลอยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 134.บ้านไทยเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:50:44 น.
 135.บ้านโคกสมบูรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 136.บ้านกองพระทรายยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 137.บ้านโคกงิ้วยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 138.บ้านทุ่งไผ่ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 139.อนุบาลปะคำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 09:37:58 น.
 140.บ้านหนองน้ำขุ่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 09:47:50 น.
 141.ชุมชนบ้านดอนนางงามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:59:55 น.
 142.บ้านสุขสำราญยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 143.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:08:50 น.
 144.บ้านหูทำนบยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 145.บ้านหนองต้อยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 146.บ้านไทยสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 147.บ้านหนองบัวลีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:57:11 น.
 148.วัดบ้านหนองตราดใหญ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:28:43 น.
 149.บ้านขามเสม็ดบำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:10:39 น.
 150.บ้านชุมแสงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 07:39:14 น.
 151.บ้านหนองตะคร้อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:17:51 น.
 152.บ้านโคกปราสาทลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 08:09:53 น.
 153.บ้านหนองย่างหมูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2560 10:42:08 น.
 154.บ้านฝ้ายยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 155.บ้านหนองกวางทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 07:59:02 น.
 156.อนุบาลหนองหงส์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:08:23 น.
 157.เบญจมาศกุญชรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 16:07:06 น.
 158.บ้านหนองโคลนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 159.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 160.บ้านหนองเต่ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 161.บ้านนายาวสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 162.บ้านหนองกกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 163.บ้านไทรออยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 164.วัดโนนศรีคูณยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 165.บ้านห้วยก้อมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2560 15:10:17 น.
 166.บ้านกระเบื้องยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 167.บ้านศรีม่วงแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2560 09:35:47 น.
 168.บ้านโนนสูงน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:06:55 น.
 169.บ้านศรีภูมิลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:25:09 น.
 170.ชุมชนวัดโคกกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:21:52 น.
 171.วัดห้วยหินลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กย 2560 09:07:57 น.
 172.บ้านหนองเพชรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 11:35:43 น.
 173.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 15:56:19 น.
 174.บ้านโพธิ์ทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 13:12:12 น.
 175.บ้านสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:15:39 น.
 176.บ้านโคกโสนทองวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 15:52:11 น.
 177.บ้านโกรกแก้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:54:00 น.
 178.วราวัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 16:18:17 น.
 179.บ้านดงบังซับสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:39:33 น.
 180.บ้านม่วงงามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 10:57:34 น.
 181.บ้านดอนสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 12:57:01 น.
 182.บ้านทุ่งจังหันยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 183.บ้านขลุงไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:10:56 น.
 184.บ้านอุบลสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:40:12 น.
 185.อนุบาลโนนสุวรรณลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:31:57 น.
 186.อนุบาลโนนดินแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:32:45 น.
 187.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:30:14 น.
 188.บ้านซับคะนิงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 189.บ้านคลองหินยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 190.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:19:32 น.
 191.บ้านป่าไม้สหกรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 11:18:48 น.
 192.บ้านลำนางรองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:02:58 น.
 193.บ้านหนองเสม็ดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 194.บ้านคลองโป่งยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 195.บ้านน้อยสะแกกวนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 09:29:29 น.
 196.บ้านส้มป่อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:33:19 น.
 197.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:25:39 น.
 198.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:11:37 น.
 199.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2560 11:17:21 น.
 200.บ้านสี่เหลี่ยมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 19:09:07 น.
 201.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2560 08:42:51 น.
 202.บ้านดอนไม้ไฟลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:30:42 น.
 203.บ้านบัวตะเคียนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 15:59:17 น.
 204.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 205.บ้านถาวรยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 206.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:40:08 น.
 207.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 09:43:07 น.
 208.บ้านยายคำยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 209.วัดสุขสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 19:31:52 น.
 210.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 13:45:48 น.
 211.บ้านโนนศิลายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 212.บ้านโนนทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กย 2560 11:56:48 น.
 213.บ้านเขว้ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 214.บ้านโคกยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 14:01:12 น.
 215.ไทยรัฐวิทยา 90ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2560 17:40:38 น.
 216.บ้านตะโก วันครู 2501ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 217.ราชประชานุเคราะห์ 51ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 218.ทดสอบระบบยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 219.โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

ข้อมูล ณ 24 มค 2561 12:15:54 น.
************************************