รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04084/3355

 เรื่อง : การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 24 กค 2560
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศฯ [สุภัคพร เรือโป๊ะ]
 วันเวลาที่ส่ง : 24 กค 2560 21:06:18 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงขอให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามคำชี้แจงและเกณฑ์คัดเลือกผลงานการประกวดดังกล่าวแนบมาท้ายนี้ โดยส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.วัดก้านเหลืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:02:33 น.
 2.บ้านโคกยางหนองถนนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 3.บ้านหนองหญ้าวัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:24:57 น.
 4.บ้านหนองปรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:23:42 น.
 5.บ้านเสลายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 6.บ้านทุ่งโพธิ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:20:52 น.
 7.บ้านโคกมะค่าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:35:45 น.
 8.บ้านถนนหักลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:04:30 น.
 9.บ้านสวายสอลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 13:51:37 น.
 10.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 11.บ้านหนองม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 14:37:32 น.
 12.บ้านตลาดแย้ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 08:51:08 น.
 13.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 10:46:31 น.
 14.บ้านเสลาโสรงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:56:23 น.
 15.บ้านโคกยางหนองตาสีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:49:57 น.
 16.บ้านแท่นบัลลังก์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:03:26 น.
 17.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 18.บ้านทุ่งใหญ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:55:02 น.
 19.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2560 10:15:56 น.
 20.บ้านหนองเสม็ดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:59:06 น.
 21.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:23:28 น.
 22.บ้านหนองงิ้ว หนองไทรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:34:36 น.
 23.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:52:04 น.
 24.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:56:14 น.
 25.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:19:41 น.
 26.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:57:36 น.
 27.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 28.บ้านหนองกงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:36:33 น.
 29.บ้านหนองยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:47:26 น.
 30.บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 06:38:37 น.
 31.บ้านหนองตะลุมปุ๊กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2560 21:18:29 น.
 32.วัดน้ำไหลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 10:47:54 น.
 33.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 08:34:40 น.
 34.บ้านหนองแช่ไม้ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:37:31 น.
 35.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:51:09 น.
 36.บ้านสองพี่น้องลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:10:47 น.
 37.บ้านหนองพลวงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:17:05 น.
 38.บ้านบุตาเวสน์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 01:06:40 น.
 39.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 40.บ้านหนองบัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 01:05:26 น.
 41.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 42.บ้านนิคมเขตยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 43.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:29:44 น.
 44.บ้านหนองกราดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:51:41 น.
 45.บ้านสระประดู่หนองมะค่ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 46.บ้านหนองโบสถ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:04:34 น.
 47.บ้านหนองทองลิ่มลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:46:28 น.
 48.บ้านก้านเหลืองยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 49.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:56:36 น.
 50.บ้านบุตาสุ่มหนองโจดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 10:08:25 น.
 51.บ้านจานยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 52.บ้านโคกตะโกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 01:07:20 น.
 53.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ธค 2560 15:26:52 น.
 54.บ้านหนองโสนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 09:28:56 น.
 55.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:54:07 น.
 56.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 57.บ้านวังกระโดนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 58.บ้านหนองถั่วแปบยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 59.บ้านโคกสว่างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:31:51 น.
 60.บ้านโคกลอยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:47:48 น.
 61.บ้านตะกรุมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2560 09:06:42 น.
 62.บ้านโนนพะไลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 11:22:25 น.
 63.บ้านสะเดาหวานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:48:56 น.
 64.บ้านหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:17:53 น.
 65.บ้านสระตะเคียนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 13:07:23 น.
 66.บ้านโคกสูงคูขาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 08:54:09 น.
 67.มิตรภาพโนนสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:08:29 น.
 68.ชุมชนบ้านดอนอะรางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:34:11 น.
 69.บ้านโคกสะอาดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 70.บ้านโนนขี้เหล็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 15:02:23 น.
 71.บ้านคูขาดน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:43:30 น.
 72.บ้านหนองกราดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 09:45:03 น.
 73.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:30:18 น.
 74.บ้านลุงขี้หนูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:40:00 น.
 75.บ้านเพชรเจริญพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:50:27 น.
 76.อนุบาลหนองกี่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:30:26 น.
 77.บ้านหนองกี่สุขสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:53:26 น.
 78.บ้านหนองหัวหมูยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 79.บ้านสระขุดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 13:15:13 น.
 80.ไตรคามยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 81.บ้านบุกระสังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:37:12 น.
 82.บ้านหนองมันลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:36:54 น.
 83.บ้านสระสะแกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:36:47 น.
 84.บ้านสระขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:55:06 น.
 85.บ้านโคกกระชายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:48:37 น.
 86.บ้านหนองม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 10:11:30 น.
 87.บ้านหนองไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:58:31 น.
 88.บ้านนาจานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:26:57 น.
 89.จตุคามราษฎร์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:59:13 น.
 90.วัดเย้ยปราสาทลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:13:37 น.
 91.บ้านขามน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:41:52 น.
 92.บ้านหนองตาดำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:29:08 น.
 93.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:43:17 น.
 94.บ้านหนองหมีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:22:31 น.
 95.ชุมชนบ้านโคกว่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:51:57 น.
 96.บ้านสมจิตลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:52:32 น.
 97.บ้านหนองถนนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:30:00 น.
 98.บ้านโคกขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:07:06 น.
 99.บ้านหนองโบสถ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 100.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:27:37 น.
 101.บ้านเทพพยัคฆ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 102.ชุมชนวัดชุมพรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:20:05 น.
 103.บ้านบุลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 08:42:11 น.
 104.บ้านโคกตาพรมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 15:23:02 น.
 105.บ้านหนองยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:48:19 น.
 106.บ้านสว่างพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 14:39:11 น.
 107.บ้านปรือพวงสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:34:19 น.
 108.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:23:57 น.
 109.บ้านหนองละหานทรายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:26:48 น.
 110.อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:49:52 น.
 111.บ้านโคกไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:46:30 น.
 112.บ้านโคกเฟืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 09:58:57 น.
 113.บ้านสันติสุขลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:16:10 น.
 114.บ้านน้อยหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 15:07:34 น.
 115.วัดกัลยาณธรรมารามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:07:06 น.
 116.บ้านตากองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 15:41:39 น.
 117.บ้านหนองกราดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 118.บ้านหนองตะครองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:33:58 น.
 119.บ้านปากช่องยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 120.บ้านหนองแวงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 121.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:13:45 น.
 122.บ้านหนองตาเยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 123.บ้านหนองหว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 10:30:42 น.
 124.บ้านบาระแนะลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:44:07 น.
 125.บ้านราษฎร์รักแดนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 12:00:12 น.
 126.บ้านแท่นทัพไทยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 14:48:27 น.
 127.บ้านผไทรวมพลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 10:59:14 น.
 128.บ้านเทพพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:13:45 น.
 129.บ้านปลื้มพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:51:16 น.
 130.บ้านหินโคนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:38:38 น.
 131.บ้านโคกเขาพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:00:23 น.
 132.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:56:49 น.
 133.บ้านโคกลอยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:15:40 น.
 134.บ้านไทยเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2560 10:25:08 น.
 135.บ้านโคกสมบูรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 136.บ้านกองพระทรายยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 137.บ้านโคกงิ้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:05:47 น.
 138.บ้านทุ่งไผ่ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 139.อนุบาลปะคำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 14:08:05 น.
 140.บ้านหนองน้ำขุ่นยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 141.ชุมชนบ้านดอนนางงามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:00:58 น.
 142.บ้านสุขสำราญยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 143.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 08:35:52 น.
 144.บ้านหูทำนบลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:47:21 น.
 145.บ้านหนองต้อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:08:30 น.
 146.บ้านไทยสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 147.บ้านหนองบัวลียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 148.วัดบ้านหนองตราดใหญ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:17:52 น.
 149.บ้านขามเสม็ดบำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:41:20 น.
 150.บ้านชุมแสงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:58:45 น.
 151.บ้านหนองตะคร้อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 09:04:40 น.
 152.บ้านโคกปราสาทลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:56:02 น.
 153.บ้านหนองย่างหมูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:49:57 น.
 154.บ้านฝ้ายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:44:25 น.
 155.บ้านหนองกวางทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:48:24 น.
 156.อนุบาลหนองหงส์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:36:25 น.
 157.เบญจมาศกุญชรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 08:58:12 น.
 158.บ้านหนองโคลนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 159.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 160.บ้านหนองเต่ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 161.บ้านนายาวสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 162.บ้านหนองกกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 163.บ้านไทรออยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 164.วัดโนนศรีคูณยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 165.บ้านห้วยก้อมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 166.บ้านกระเบื้องยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 167.บ้านศรีม่วงแดงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 168.บ้านโนนสูงน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:22:36 น.
 169.บ้านศรีภูมิลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:55:57 น.
 170.ชุมชนวัดโคกกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:40:31 น.
 171.วัดห้วยหินยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 172.บ้านหนองเพชรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2560 08:31:46 น.
 173.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 174.บ้านโพธิ์ทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 14:32:33 น.
 175.บ้านสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 15:13:00 น.
 176.บ้านโคกโสนทองวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 177.บ้านโกรกแก้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 10:52:48 น.
 178.วราวัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 12:54:15 น.
 179.บ้านดงบังซับสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:36:16 น.
 180.บ้านม่วงงามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2560 08:58:56 น.
 181.บ้านดอนสมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:17:44 น.
 182.บ้านทุ่งจังหันยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 183.บ้านขลุงไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 13:13:50 น.
 184.บ้านอุบลสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:10:20 น.
 185.อนุบาลโนนสุวรรณลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:41:38 น.
 186.อนุบาลโนนดินแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:31:32 น.
 187.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 07:27:47 น.
 188.บ้านซับคะนิงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2560 08:37:45 น.
 189.บ้านคลองหินยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 190.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2560 21:11:36 น.
 191.บ้านป่าไม้สหกรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:10:20 น.
 192.บ้านลำนางรองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:18:54 น.
 193.บ้านหนองเสม็ดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 194.บ้านคลองโป่งยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 195.บ้านน้อยสะแกกวนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:25:33 น.
 196.บ้านส้มป่อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 10:33:37 น.
 197.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:06:45 น.
 198.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 16:18:53 น.
 199.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:10:13 น.
 200.บ้านสี่เหลี่ยมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2560 19:59:17 น.
 201.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:53:17 น.
 202.บ้านดอนไม้ไฟลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:39:09 น.
 203.บ้านบัวตะเคียนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:10:03 น.
 204.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 14:43:03 น.
 205.บ้านถาวรยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 206.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 13:01:49 น.
 207.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:37:26 น.
 208.บ้านยายคำยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 209.วัดสุขสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 11:15:15 น.
 210.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:01:21 น.
 211.บ้านโนนศิลายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 212.บ้านโนนทองยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 213.บ้านเขว้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:16:00 น.
 214.บ้านโคกยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 09:20:18 น.
 215.ไทยรัฐวิทยา 90ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2560 08:57:06 น.
 216.บ้านตะโก วันครู 2501ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 217.ราชประชานุเคราะห์ 51ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 218.ทดสอบระบบยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 219.โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

ข้อมูล ณ 24 มค 2561 12:15:20 น.
************************************